OFERTA PRACY W EXPATAX

Poszukujemy osoby, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu obejmując stanowisko: Immigration Consultant / Specjalista ds. Obsługi cudzoziemców Workplace: Warszawa Region Name: mazowieckie The Role: The Immigration Consultant will be responsible for helping...

Zmiany w podatku VAT

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (niezależnie czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, mikrofirma, mały, średni czy duży podmiot), będzie musiał wysyłać co miesiąc Jednolity Plik Kontrolny – JPK. Jednolity Plik...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.  1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę mającą na celu wdrożenie zmian w...

Planowane zmiany w PIT i ZUS

W ostatnim czasie Rada Ministrów przyjęła nowe projekty ustaw wprowadzające zmiany w obszarach podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz podatku zryczałtowanego, a także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Prace legislacyjne jeszcze trwają ale...