Legalizacja pobytu i zatrudnienia pracowników oddelegowanych

Proponujemy Państwu przejęcie obowiązków i pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zezwoleń na pracę oraz pobyt dla cudzoziemców w Polsce. Pozwoli to Państwu na zaoszczędzenie czasu na analizę przepisów, skompletowanie dokumentów oraz złożenie wniosku.

p

Obecnie obowiązujące przepisy

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce dzielą cudzoziemców na obywateli państw Unii Europejskiej oraz państw pozostałych, przyjmując wobec każdej z tych grup inny sposób traktowania w zakresie świadczenia pracy.

Obywatele UE i Non-UE

Obywatele UE posiadają pełną swobodę w świadczeniu pracy na terenie Polski. Obywatele innych państw muszą, w określonych przypadkach, posiadać zezwolenie na wykonywanie pracy w naszym kraju.

Wnioski i zezwolenia

Zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców w znacznym stopniu ułatwiły procedurę uzyskiwania zezwoleń na pracę. Nadal jednak, podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia bądź jego przedłużenia w określonym terminie.

Oferujemy Państwu naszą pomoc przy legalizacji pobytu i zatrudnienia dla:

Z

Obywateli państw Unii Europejskiej

 • Legalizacja pobytu obywateli UE i ich rodzin,
 • Poświadczenie obywatelstwa dzieci urodzonych w Polsce,
 • Meldunek,
 • Pomoc z rejestracją zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach.
Z

Obywateli innych państw

 • Zezwolenia na pracę dla pracowników zatrudnionych w Polsce,
 • Zezwolenia na pracę dla pracowników oddelegowanych do Polski,
 • Zezwolenia na pracę dla członków zarządu,
 • Karty pobytu,
 • Zaproszenia,
 • Przedłużenia wiz w określonych przypadkach,
 • Poświadczenie obywatelstwa dzieci urodzonych w Polsce.
 • Meldunek.

Jednocześnie zapewniamy Państwu nadzór nad oraz pełną koordynację wymiany powyższych dokumentów oraz ich aktualizację.

Z

Audyt z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia

Celem audytu imigracyjnego jest potwierdzenie, że polska spółka, jako pracodawca zatrudniający, powierzający funkcję lub przyjmujący posiada wszelkie wymagane prawem zgody na zatrudnienie cudzoziemca.

Jednocześnie, w ramach przeprowadzonej analizy, weryfikujemy:

 • Czy posiadane zezwolenie jest właściwe ze względu na zajmowane stanowisko/pełnioną funkcję,
 • Właściwość podmiotu zatrudniającego,
 • Zgodność terytorialną,
 • Terminy zezwoleń.

W przypadku braków, pomożemy Państwu podjąć natychmiastowe środki zaradcze.

Czy zainteresowała Państwa nasza oferta ?

Napisz do nas