Płatności wynagrodzeń i podatki

Nie wiedzą Państwo jak dokonać płatności wynagrodzeń dla Pracowników delegowanych do Polski?
Zastanawiają się Państwo jak wyliczyć i zapłacić podatki za Państwa Pracowników?

expatax.com.pl to właściwy adres

  • Wyjaśnimy Państwu jak działa „off-shore payroll”.
  • Udzielimy wsparcia w załatwianiu niezbędnych formalności.
  • Obliczymy miesięczne zaliczki na podatek (oraz składki ZUS) dla Pracowników delegowanych do pracy w Polsce.
  • Zrealizujemy płatności wynagrodzenia, zaliczek na podatek i składek ubezpieczeniowych w  sposób terminowy i zgodny z przepisami.

Na początku procesu zbieramy dane osobowe oraz płacowe Pracownika oraz ustanawiamy sposób komunikacji.

Z

W trakcie tych czynności ustalamy, jakim obowiązkom natury podatkowej i z zakresu ubezpieczeń społecznych Pracownik będzie podlegał w Polsce.

Podatek od wynagrodzenia według polskich przepisów powinien być opłacany do urzędu skarbowego w cyklu miesięcznym. W przypadku Pracowników wykonujących pracę na podstawie kontraktu z podmiotem zagranicznym, zaliczki na podatek są wymagane do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychód został osiągnięty i powinny zostać opłacone przez Pracownika. Składki na ubezpieczenie społeczne muszą zostać opłacone do 15 dnia następnego miesiąca.

Z

W procesie „shadow payroll”, czyli naliczania obowiązkowych zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli wymagane) przygotowujemy:

  • Paski płacowe oraz karty wynagrodzeń.
  • Kalkulację wynagrodzenia oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy należnych od wynagrodzenia Pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę innych niż polskie, wraz z instrukcjami płatności odpowiednich kwot na konto Pracownika i urzędu skarbowego.
  • Kalkulację należnych od wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z instrukcją płatności składek do ZUS.
Z

Dodatkowo ExpaTax może wystąpić w charakterze pośrednika wypłat wynagrodzenia uprzednio otrzymanych od Pracodawcy i wykonywać dla Państwa:

  • Przelewy wynagrodzenia na rachunek bankowy Pracownika w uzgodnionym terminie.
  • Przelewy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS.
  • Przelewy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia Pracowników na konto urzędu skarbowego.

Zainteresowała Cie nasza oferta ?

Napisz do nas