Nasz zespół

Wszyscy członkowie naszego zespołu uzyskali swoje doświadczenie, wiedzę i praktyczne „know-how” podczas pracy w korporacjach międzynarodowych.

Nasz zespół, ze względu na specjalizację merytoryczną dzieli się na:

Z

Zespół GAT – Global Assigment Tax

Zespół GAT to specjaliści oraz doradcy podatkowi specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu oddelegowań pracowników – podatki (w tym rozliczenia roczne) oraz ubezpieczenia społeczne – posiadający duże doświadczenie w międzynarodowych projektach w zakresie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania płac oraz podatków z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z

Zespół GP – Global Payroll – outsourcing kadrowo-płacowy

Zespół GP to zespół kadrowo-płacowy. Są to eksperci posiadający wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obszarze usług HR oraz kadrowo-płacowych. Specjalizują się w naliczaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu bieżącej ewidencji wynagrodzeń, planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz dokumentacji HR i płacowej.

Z

Zespół GAM – Global Assigment Mobility

Zespół GAM to specjaliści specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia oraz oddelegowań pracowników – zarządzanie procesem „mobility” od strony procesowej i praktycznej – pomocy w czasie wyjazdu/przyjazdu i w trakcie pobytu za granicą pracowników oddelegowanych.

Z

Zespół GA – Global Accounting – zespół finansowo-księgowy

Zespół finansowo-księgowy czyli zespół GA to specjaliści posiadający uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej dla firm z różnych branż: produkcja, usługi oraz handel.

Czy zainteresowała Państwa nasza oferta ?

Napisz do nas